Energidirektörens emeritus tankeförsök

När Sverige, tiden före miljöpartiets och socialdemokraternas huvudlösa energipolitik, hade tolv kärnkraftreaktorer stod kärnkraften för ungefär hälften av Sveriges elproduktion. Låga elpriser och stabil elförsörjning.

Nu har hälften av fungerande reaktorer avvecklats. Det har inte haft någon påverkan på stabiliteten i elförsörjningen eller elpriserna, hävdar miljöpartiet.

Svenska Kraftnät varnar nu för bortkoppling från elnätet. Industrier i södra Sverige stänger produktion. Hushållen plågas av groteska elpriser och villaägare uppmanas lägga upp en buffert på 50 000 kronor för att klara vintern.

Men allt löser vi med vindkraft som inte levererar när det inte blåser. Till exempel när det är kallt. Miljöpartiets blåsning av socialdemokraterna och södra Sveriges befolkning kostar.

3. sep, 2022