Energidirektörens emeritus tankeförsök

Liberalerna i Uddevalla tappade nästan hälften av sina röster i kommunalvalet, från 2 100 till 1 100, i jämförelse med valet 2018.

Förräderiet på riksnivå med januariöverenskommelsen är naturligtvis en förklaring. Överenskommelsen kommunalt i juli 2020, där partiet ingick ett osunt och förödande samarbete med socialdemokraterna, en annan.

Eftergivenhet mot socialdemokraterna under slutet på mandatperioden. Alla möjligheter att lämna det suicidala samarbetet med socialdemokraterna avstod liberalerna i Uddevalla att utnyttja.

Partiets främsta företrädare blev skickebud för socialdemokraterna och tog sig till och med före att från kommunfullmäktiges talarstol ”av hjärtat” uttala sitt stöd för ett politiskt beslut tvärt emot partiets uppfattning.

Märkligt att liberalerna ens får två mandat. Av egen kraft kommer partiet nu inte att få något inflytande i kommunstyrelsen och nämnder.

Att svika sina väljare straffas. Det kallas demokrati.

12. sep, 2022