Energidirektörens emeritus tankeförsök

I lokaltidningen Bohusläningen kan man läsa att det lokala Uddevallapartiet, som utger sig för att kunna samarbeta med alla men historiskt visat inte kunna samarbeta med någon, inlett samtal med högern.

Givetvis inte om några arvoderade poster utan om sakpolitiken, förutsatt att partiet får några välarvoderade poster, som dess främsta företrädare behöver.

Liberalerna är utraderade. Från fyra till två mandat. Inga poster av egen kraft, heller inga i ett valtekniskt samarbete. Enda möjligheten till några uppdrag är att de andra partierna av välvilja tycker synd om liberalerna och ger det någon ersättarplats.

Samarbetet i Uddevalla med socialdemokraterna sänkte liberalerna. Från 2 100 röster 2018 till 1 100 röster 2022. Partiets främsta företrädare lånade sig till att bli skickebud till socialdemokraterna och blev ett sänke för liberalerna i Uddevalla.

Partiföreningens ledning avstod från att utnyttja alla möjligheter till att rädda partiet av personliga intressen. Skamligt!

21. sep, 2022