Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hur kan vi tillåta att industrifisket i Östersjön gör att kustfisket dör? Ingen strömming för kustfiskarna. Indusrtifiskets fångster går till fisk- och djurfoder. Inom kort är strömmingen i Östersjön utrotad.

Vår favoritrestaurang i Norrsundet, Bergmans fisk, har inte längre någon strömming.

Stoppa omedelbart industrifisket i Östersjön.

16. okt, 2022