Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den lokala, allt mer ointressanta tidningen Bohusläningen, uppehåller sig vid att även näste ordförande i Uddevallas kommunstyrelse är en man.

Än sen? Ska den nya majoriteten utse en kommunstyrelseordförande på andra kriterier är den som har väljarnas stöd? Är kön viktigare än väljarna? Är kön ett överordnat lämplighetskriterium?

Vilket trams. Bohusläningen gör sig allt mer irrelevant. Efter 50 år, boendes på många orter, där jag alltid haft lokaltidning, har jag avslutat relationen med Bohusläningen.

Dålig journalistik är inte värd att betala för.

21. okt, 2022