Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det finns risk för att det i vinter kan bli helt dött i eluttagen och att endast likström kommer att erbjudas. Det rapporterar Grönköpings Veckoblad, som talat med hr kraftdirektör Strömblom, chef för kommunens energijätte Vattenplask AB.

Turbinerna i Grönköpingsån är man förhindrad att köra då åns mörtar kunna taga skada. Med stöd av Artskyddsförordningen har myndigheterna ställt sig på mörtarnas sida och förbjudit turbindrift.

Det finns dock ljusglimtar i mörkret. Vindsnurrorna på Gökmassivet levererar grön och härlig el dygnet runt. Kraftdirektör Strömblom meddelar att när det inte blåser startar Vattenplask upp sina stora fläktar, som blåsa en stark och jämn vind å rotorbladen.— Solfångarparken å Haltehed, det gamla excercisfältet, levererar likaså underbar el dygnet runt. När solen inte skiner tända vi våra starka värmelampor, som få belysa solcellerna, meddelar hr kraftdirektör Strömblom.

För övrigt räknar hr kraftdirektören med att kunna köra igång turbinerna i Grönköpingsån, ty mörtarna lära snart vara utfiskade och då finns inget kvar att artskydda.

2. nov, 2022