Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ellen Mattson, innehavare av stol nummer 9 i Svenska Akademien, gästade Vasa Ordens av Amerika lokalloge i Uddevalla.

Hon gjorde en målande framställning av sitt författarskap, arbetet i Svenska Akademien, modersmålets betydelse och svenska språkets ställning. Utöver att vara en framstående författare är Ellen Mattson en god talare, som behåller lyssnarens uppmärksamhet.

Bland Ellen Mattsons företrädare på stol 9 återfinns Hans Hjärta, Esaias Tegnér och Torgny Lindgren. Ellen Mattson ingår i nobelkommittén, som utser nobelpristagaren i litteratur.

Ellen Mattson avtackades av Torsten Torstensson med hans bok om Forshälla.

20. nov, 2022