Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det lönar sig inte att arbeta i låginkomstyrken, faktiskt inte att arbeta alls. När det är dags att gå i pension får de i vård, omsorg och andra låglöneyrken samma och till och med lägre pension än de som aldrig arbetat, till exempel betydande invandrargrupper.

Garantipensionen höjs med inflationen, ålderspensionen med löneutvecklingen. Konsekvenserna blir absurda. En konsekvens av socialdemokraternas och kommunisternas uppgörelse om garantipensionerna.

Blotta åtgärden att lyfta ut pensionerna från pensionsuppgörelsen, där pensionerna inte är en del av statsbudgeten utan baserad på intjäning, till att göra garantipensionen till en budgetfråga, är omdömeslös.

Det vi nu ser är ett resultat av uppgörelser mellan socialdemokraterna och kommunisterna. Ansvars- och respektlöst. Var finns arbetarepartiet?

27. nov, 2022