Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det är motigt för regeringen. Medierna har lagt sig till med att redovisa vad Kristersson och hans ”lag” lovade i valrörelsen och vad ”laget” levererar i regeringsställning. Inte särskilt hövligt.

Elprisstöd till plågade hushåll och företag i november, sades det. Nu blir det kanske i februari för hushållen och ovisst när för företagen. Fem kronor lägre bränslepriser. Det blev några ören. Avskaffad skatt på småspararnas investeringssparkonton försvann i budgeten. Avvecklat amorteringstvång för plågade bostadslånetagare lyser med sin frånvaro.

Man skulle kunna tro att vi har samma regering som före valet, bortsett från att statsråden har andra namn. Sverige är tydligen dömt att ha en sosseregering, oavsett vilka partier som ingår i den.

30. nov, 2022