Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunallagen föreskriver att kommunala taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Den 1 december införde det privata sms-parkeringsbolaget Easypark (tidigare SMS-park) en administrationsavgift på fem kronor för parkering på kommunens gator, så kallad allmän platsmark.

En timmes parkering på den kommunala parkeringen vid Kampenhof i Uddevalla höjs från 10 kronor till 15 kronor. Ett beslut av ett privat bolag. Ett beslut som varken tagits i samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller, häpnadsväckande nog, av kommunfullmäktige.

I kommunens upphandling med sms-parkeringsbolagen har inte bolagens rätt att fritt införa nya avgifter reglerats. Märkligt att man tror sig kunna runda kommunallagen på detta sätt.

4. dec, 2022