Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vid Hagbardakademiens lagtima sammanträde utsågs årets Hagbard. När verkligheten hinner i fatt svensk säkerhetspolitik.

7. dec, 2022