Lagtima

2020 års Hagbard. En beskrivning av tillståndet i försvarsmakten.

Vid 2022 års, av pandemiskäl sammanslagna lagurtima efter två års uppehåll, sammanträde i Hagbardakademien, utsågs efter en intensiv analys och debatt, Årets Hagbard. Minst sagt relevant, i dubbel bemärkelse. Inte ens Hirdmännerna kan förneka faktum. Akademiens sammanträde i Stockholm präglades av en omfattande analys av det säkerhetspolitiska läget. Bland de mer förvånande invändningarna mot Nato-anslutning som framförs, är påståendena om att det går fort fort. Enligt Akademiens analys, som gjordes redan för 43 år sedan och nu bekräftas, är 43 år inte att anses vara för fort utan snarare ansvarslöst långsamt.

När verkligheten hinner i fatt svensk säkerhetspolitik. Årets Hagbard 2022.

Hagbardakademien

Hagbardakademien grundades 1979. Till ledamot av akademien kan den kallas som är skolad i krigskonsten.

Akademiens syfte är att sammanträda. Hagbardakademien bekämpar civil och militär enfald, det politiskt korrekta samt stats- och tokfeminismen.

Ledamöter är Roger Johansson, preses, Peter Salomon, ständig föredragande pro tempore, Bo Hugemark, Sven Scheiderbauer, Börje Johanson, Lars Jilmstad, Leif Törnqvist, Lennart Rönnberg, Jan Mörtberg och Owe Wagermark.

Till kandidatledamot kallades 2022 Jerker Rydén, som håller sitt inträdesanförande vid lagtima högtidssammanträde 2023.